Stilblommor och grodor

"Redaktören Albert "Purre" Holmkvist samlade en mängd roliga och märkliga citat från tidningar, uppsatser och talarstolar i sin bok Stilblommor och grodor, som första gången kom ut 1934. Här finns några exempel:Från skoluppsatser

 • Halvt vansinnig och omgiven av dåliga rådgivare, kan jag endast beklaga Erik XIV:s olyckliga öde.

 • Om alla Londons gator skulle läggas efter varandra, uppstår ett tal, som når trettio gånger runt jorden.

 • Klimatet i Bombay är sådant, att invånarna måste bo i en annan stad.

 • Vår familj består av tre medlemmar, far, mor och jag. Jag är den yngste.

 • Lejonet skyddas genom sin färg från öknens sand.

 • Klädd i en vit klänning med skärt sidenband om midjan, kom min pappa med mig till uppropet.

 • Det var en gång en riddare och hans hustru. De voro mycket lyckliga, men de hade inga barn, och det sörjde de mycket över. De bad var dag Gud om ett litet barn, men de fick inget. Sedan drog riddaren ut till Det heliga landet för att kriga med sultanen. Han var borta i många år. När han kom hem, hade hans hustru fått sju barn. Så belönas trogen kärlek.

 • Eldsvådor förorsakas ofta av barn. Dessa framkomma ofta genom vårdslöshet, stundom genom rent slarv."


  Övrigt

 • Jakob hade två bröder. Den ene hette Esau och den andre var han själv.

 • Ett kapell är ett mindre religiöst trähus.

 • Karl X och hans son voro alldeles barnlösa.

 • Tidens tand har redan låtit växa mossa över den snö som föll i fjol.

 • Om Homerus har levat vet man inte, men att han var blind är utom allt tvivel.

 • Norge är ett mycket långt land. Därför äro också dess invånare olika i bägge ändar.

 • Kommunismen är ett statssystem där det inte finns något att äta, och där det sedan delas lika mellan alla.

 • That idea crossed my brain - den tanken krossade min hjärna.
 • Han var född 1884 och tidigare bosatt i Umeå.
 • Skolintyg: Maria var icke i skolan igår, då hon var svårt förkyld med sina föräldrars vetande och vilja.
 • De älskade varandra, men de voro mycket fattiga. De hade knappast något att äta. De hade bara varandra.
 • Grevinnan satte sig till bords med sitt största barn utan att kunna äta det minsta.

 • I många styrelser är det så, att det är bara halva styrelsen som arbetar, och den andra hälften gör inte ett skapandes grand. Jag är glad att kunna säga att i den här styrelsen är det tvärtom.


  Källa: Martin Rebas